TIL SANS OG SAMLING

ET KUNSTVÆRK PÅ TRE GAVLE TIL JOBCENTER KØBENHAVN, VALBY, 2021
SKITSEPROJEKT

De enkelte elementer i kunstværket er skabt i en størrelse, som den menneskelige krop kan relatere sig til. Der er et 1:1 forhold mellem kunstobjekt og menneskekrop. Elementerne er placeret på gavlene i en højde som ligger i forlængelse af trækronerne langs Gl. Køge Landevej, således, at det tilsammen opleves som en indramning af pladsen. Det skaber følelsen af et sted hvor folk kan samles.

Min første reaktion på stedet var, at det var materialefattigt; Mursten, beton og asfalt var det dominerende indtryk. Mine sanser skreg på noget at beskæftige sig med. Jeg mener, at tilføjelsen af flere materialer er en forudsætning for at pladsen kan opleves som ”levende”.

Mit kunstprojekt er derfor et sansebombardement af forskellige materialer, former og farver tilsat enkelte genkendelige motiver.

Jeg har arbejdet med at skabe intimitet på pladsen bl.a. ved at den opleves som indrammet. Denne indramning er vigtig for at borgeren føler at han/hun ikke befinder sig et hvilket som helst sted, men et særligt sted. Et sted hvor kunstværket samler sig om folk og afgiver sin egen distinkte atmosfære.

På pladsen kommer vi som tilskuere i centrum.

For at gøre pladsen aktiv er der brug for noget der får blikket til at bevæge sig rundt. Et visuelt overskud, hvor forskellighed er en dyd, men hvor der enkelte steder lægges op til små fortællinger. Et kunstnerisk udtryk som er stærkt nok til at prikke til borgerens nysgerrighed på en imødekommende måde.