Bispebjerg hospitals nye akuthus, 2016

En Voliere for Bispebjergs fugle til Akuthuset Niveau 0 og Niveau 1
Skitseoplæg

At skabe en fuglevoliere i form af et integreret kunstværk til Akuthuset på Bispebjerg giver mening, fordi der både vil være en forankring lokalt via valg af fugle og historier, og fordi motivet kan appellere bredt i forhold til Akuthusets brugere både aldersmæssigt, på tværs af køn, etnicitet og religion.

Fugle er gennem tiderne blevet tillagt mange egenskaber. F.eks. er duen både et fredssymbol og en budbringer. Uglen er overordentlig klog, ravnen varsler ilde og tranen er trofast.

Modsat fugleburet er fuglevolieren kendetegnet ved at være så stor, at fuglene frit kan flyve rundt. Den kan dateres tilbage til 1500-tallet og Azteker byen Tenochtitlan, hvor en europæisk opdagelsesrejsende først ser fænomenet. I 1700-tallet kommer det på mode for konger og kejsere at have en voliere i deres lysthaver til fremvisning af sjældne fugle. F.eks. har hofarkitekt N.H. Jardin bygget en voliere i haven til Moltkes Palæ i København.

Image: Sneugle i Bispeparken af Gunnar Westman

En række virkemidler med baggrund i det eksisterende pavillonbyggeri på Bispebjerg Hospital indgår i skitseoplægget:

Det ikke-uniforme blik
At møde noget gradvist
Grid og zoom
Punktnedslag: Historiefortælling

Skærme: Fuglenavne der giver associationer
Stylteløber, purpursvale og ådselgrib er fuglenavne der med det samme sætter følelser og billeder i gang i fantasien. Niveau 1: Kig fra sydvest mod Loopets sydlige forløb

Oversigt over Niveau 0 og Niveau 1